blog Panoramio Fotopodróże Fotopodróże kanał RSS mobile wersja polska English language Deutsch Sprache Русский язык En español שפה עברית Le français L’italiano
Facebook Google+ Twitter Youtube Poznaję Ziemię Łódzką


Pozycja: główna>>pałace>> Białaczów

wejdź na stronę

wejdź na stronę

wejdź na stronę

wejdź na stronę

wejdź na stronę


PageRank Checking Tool


Przewodnik po Warmii i Mazurach.

Zamki świata.Stan: w całościwieś, siedziba urzędu gminy wiejskiej


Współrzędne obiektu:

Długość: 20.2862 E

Szerokość: 51.2996 N


Możliwość zwiedzania:

W zabytku mieści się dom pomocy społecznej, więc zwiedzanie jest utrudnione. Można jednak obejrzeć z zewnątrz i wejść na teren parku.


Dojazd:

Zobacz na mapie


Gdzie spać?

Noclegi w powiecie opoczyńskim


Pałac w Białaczowie zaczęto wznosić w 1797 roku dla Stanisława Małachowskiego. Projektantem był Jakub Kubicki. Następnie rezydencja przeszła w ręce brata Stanisława-Antoniego Małachowskiego. Kolejnym właścicielem został Ludwik Małachowski, syn Antoniego. Nie zostawił on po sobie męskiego potomstwa, a jedynie trzy córki (Hortensję, Taidę i Stefanię). Najstarsza z nich, Hortensja z tych samych powodów co Antoni zapisała majątek swemu siostrzencowi (a zarazem synowi Stefani), Ludwikowi Hrabiemu Broel-Plater. Od tego momentu, aż do roku 1944 pałac był w posiadaniu właścicieli o tym nazwisku. Następnie majątek należał do hrabiego Zygmunta. Miał on ośmioro dzieci. To było pokolenie, z którego pochodzili ostatni właściciele rezydencji. Wspomniany wcześniej Ludwik po pięcioletniej niewoli niemieckiej wstąpił do armii Pattona. Zmarł w roku 1946 w Loreto we Włoszech. Ciekawostką jest, że jedna z córek ostatniego właściciela majątku, hrabiego Zygmunta (Anna) wyszła za mąż za Jana Ostrowskiego. Był on właścicielem Ujazdu i Tomaszowa Mazowieckiego.


Wnętrze pałacu przed wybuchem wojny.


W pałacu białaczowskim mieszkała również przez jakiś czas pasierbica Małachowskiego-matka Zygmunta Krasińskiego.


Pałac przed wojną.


Obiekt złożony jest z budynku głównego, oraz połączonych z nim dwóch ćwierćkolistych galerii. Jedna z nich (wschodnia) łączy się z pawilonem. Drugi nie dotrwał do naszych czasów (?). Na uwagę zasługują wnętrza pałacu. Zachowały się bogate dekoracje malarskie i stiukowe. Reprezentacyjne sale wzorowano na warszawskich łazienkach. W skład zespołu wchodzą również oficyny, ruiny oranżerii, oraz elementy w parku: romantyczne ruiny, kamienne ławy, posągi, itp. Park ma metrykę piętnastowieczną. Założony został przez Odrowążów. Jeszcze dziś, na wyspie otoczonej fosą, odnaleźć można pozostałości ich dawnej rezydencji. Warto również zwiedzić inne ciekawe obiekty tego dawnego miasteczka. Zachował się pierwotny układ urbanistyczny z rynkiem. Na uwagę zasługują:


Białaczów położony jest około 12 km od Opoczna. Aby się tam dostać należy ze stolicy powiatu kierować się na Żarnów, a po około 7 km skręcić w lewo. Od tego skrzyżowania do Białaczowa jest około 4 km. Pałac znajduje się na początku miejscowości, w parku, po lewej stronie drogi. (2004-2011)Tekst: Paweł Natkański-Tomaszewski, Tomasz Szwagrzak

Zdjęcia: Tomasz Szwagrzak

Podziękowania dla Pawła Natkańskiego-Tomaszewskiego za informacje o pałacu i materiały archiwalne.
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! firma Kylos warunki licencji prawa kontakt z autorem