blog Panoramio Fotopodróże kanał RSS mobile English language Deutsch Sprache Русский язык En español שפה עברית Le français L’italiano
Facebook Google+ Twitter Youtube Poznaję Ziemię Łódzką


Pozycja: główna>>wieże na kopcach>> Siedlątkówwejdź na stronę

wejdź na stronę

wejdź na stronę

wejdź na stronę

wejdź na stronę


PageRank Checking Tool


Przewodnik po Warmii i Mazurach.

Zamki świata.Stan: relikty ukryte na dnie zalewuwieś, gmina Pęczniew


Współrzędne obiektu:

Brak danych


Możliwość zwiedzania:

Nie ma czego zwiedzać


Dojazd:

Zobacz na mapie


Gdzie spać?

Noclegi w powiecie poddębickim


Do niedawna jeszcze, na niewielkim wzniesieniu na prawym brzegu rzeki Pichny istniały pozostałości drewnianego gródka rycerskiego, odkrytego podczas badań w latach 1965-1966. Obecnie teren ten znajduje się pod wodą, na dnie Zbiornika Jeziorsko.

O grodzisku stożkowatym pisała Janina Kamińska, która prowadziła tutaj badania. Następnie prace prowadził także E. Krause. Dzięki tym badaniom wiadomo, że na kopcu stała drewniana wieża. Spalona została prawdopodobnie w latach 80. XIV wieku, podczas wojny Grzymalitów z Nałęczami.

Wieża została wzniesiona, jak się przypuszcza w II ćwierci XIV wieku dla Chwaliboga Korabity, podsędka sieradzkiego (1384-1392).

Póki reliktów nie zalano podczas budowy zalewu, widoczne były jeszcze pozostałości budowli, wykonanej z dębiny, z piwniczką i śladami pieca. Wieża była zbudowana na planie kwadratu o bokach długości 6 m, otoczona była wałami i fosami.

Podczas badań odkryto tu także kuźnię, oraz średniowieczną zbroję rycerską, rzadki zabytek tego typu w Polsce.

Dziś Siedlątków położony jest tuż przy zaporze na Zbiorniku Jeziorsko. (2005-2009)Tekst: Tomasz Szwagrzak

Zdjęcie: Tomasz Szwagrzak
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! firma Kylos warunki licencji prawa kontakt z autorem