blog Panoramio Fotopodróże kanał RSS mobile English language Deutsch Sprache Русский язык En español שפה עברית Le français L’italiano
Facebook Google+ Twitter Youtube Poznaję Ziemię Łódzką


Pozycja: główna>>dwory inne>> Majkowicewejdź na stronę

wejdź na stronę

wejdź na stronę

wejdź na stronę

wejdź na stronę


PageRank Checking Tool


Przewodnik po Warmii i Mazurach.

Zamki świata.Stan: relikty dwóch założeń obronnych w postaci kopców, oraz ruina dworu renesansowegowieś, gmina Ręczno


Współrzędne obiektu:

ruina dworu:

Długość: 19.8860 E

Szerokość: 51.1638 N

pozostałości drewnianej fortalicji:

Długość: 19.9131 E

Szerokość: 51.1606 N

zamczysko:

Długość: 19.9120 E

Szerokość: 51.1713 N


Możliwość zwiedzania:

Dostęp do kopców wolny, ruinę dworu można oglądać zza ogrodzenia, lub za pozwoleniem


Dojazd:

Zobacz na mapie


Gdzie spać?

Noclegi w powiecie piotrkowskim


W Majkowicach istniały niegdyś dwa kolejno następujące po sobie założenia obronne. Najstarsze z nich, zlokalizowane obecnie na niewielkim kopcu we wschodniej części osady, miało prawdopodobnie formę drewnianej wieży (dworu na kopcu). Być może powstała ona jeszcze w XIII wieku i funkcjonowała w pierwszej połowie XIV stulecia jako fortalicja należąca do rodu Nagodziców-Jelitczyków.


Lokalizacja obiektów obronnych:

biały trójkąt- dwór drewniany obronny,

czarny kwadrat- zamek,

czarny trójkąt- dwór murowany.


Na północny wschód od opisanego kopca, bezpośrednio nad brzegiem rzeki, znajdują się bardzo słabo już widoczne pozostałości kolejnego nasypu ziemnego. Wzgórek z reliktami zamkowej wieży był dobrze widoczny jeszcze przed drugą wojną światową, ale jesienią 1944 został zniwelowany przez Niemców, umacniających linię obrony Pilicy. Stała na nim późnośredniowieczna warownia Nagodziców-Jelitczyków, wymieniana w źródłach jako castrum Surdęga. Według tradycji zapisanej przez Jana Długosza i powtarzanej w literaturze z XIX wieku, obiekt ten mylnie łączony jest z rycerzem Władysława Łokietka - Florianem Szarym. Florian rzeczywiście mieszkał na tych terenach, w latach 1327-39 pełnił nawet funkcję kasztelana spiczyńskiego, a wcześniej sędziego sieradzkiego, ale budowlę wznieśli zapewne dopiero jego potomkowie w wieku XIV lub nawet później. Gotycka kamienna twierdza nie istniała jednak długo i już w XVI stuleciu została rozebrana.Plan dworu murowanego z rozwarstwieniem chronologicznym. wg T. Tomickiej-Puget:

czarne mury i kreska przerywana- 2 ćwierć XVI w,

kreskowane- 2 połowa XVI w,

białe- XVII w.


Kilkaset metrów od zamku gotyckiego, na początku XVI wieku wzniesiono nowy, renesansowy budynek. Inicjatorem przedsięwzięcia była rodzina Majkowskich-Nagodziców, a sam obiekt mimo swej nazwy i pozornych cech obronnych w rzeczywistości nie przedstawiał większej wartości bojowej. Jego forma była raczej przejawem - jak to mądrze określił jeden z historyków (kobieta) - tęsknoty średniozamożnego szlachcica do posiadania prawdziwego zamku. Dlatego też na przekór wszelkim wydawnictwom i informacjom w Internecie klasyfikuje ten obiekt do kategorii dworów a nie zamku i nawet nie dworów obronnych. W tekście obiekt ten nazywany jest "dworem murowanym".


Florian Szary (domniemany fundator zamku) i Władysław Łokietek podczas bitwy pod Płowcami na obrazie J. Peszki.


Rodowa siedziba Majkowskich zbudowana została na nieregularnym planie, charakteryzującym się nietypowym, dość skomplikowanym kształtem. Zameczek składał się z domu mieszkalnego o wymiarach około 15,5 na 13,5 metra, do którego od północy i wschodu dostawiono dwa ryzality. Ryzalit wschodni pełnił rolę przejazdu bramnego oraz prawdopodobnie zamkowej kaplicy, a w budynku północnym mieściła się klatka schodowa. Od północnego zachodu do domu mieszkalnego dobudowano, najlepiej dzisiaj zachowaną, okrągłą basztę, która na wysokości pierwszego piętra przyjmuje plan ośmioboku, a u zwieńczenia jest kwadratowa. Zaopatrzona w strzelnice kluczowe, na pierwszy rzut oka sugeruje militarny charakter, w rzeczywistości jednak elementy te miały przede wszystkim pełnić funkcję dekoracyjną.

Nowożytna rezydencja Niegodziców zamieszkiwana była przez nich do początku XVII wieku, nie znam późniejszej historii obiektu.

Dziś dwór jest malowniczą ruiną. Pozostały: fragment baszty, pozostałości ścian nośnych, oraz niewielka, odgruzowana piwnica.

Aby dojechać do Majkowic należy w miejscowości Ręczno (leżącej na trasie Piotrków Trybunalski - Przedbórz ) skręcić na Kolonię Ręczno. Za tą wsią droga zakręca w prawo, wiedzie pod górkę, a po paruset metrach ukazuje się wieś Majkowice. Trzeba przejechać "centrum" (rozwidlone drogi, a pośrodku staw), a za chwilę po lewej stronie ukazują się szczątki dworu. Teren jest własnością prywatną i trzeba się pytać o pozwolenie wejścia na ruinę właściciela (podobno biały dom na prawo od zamku). Można też oglądać zza ogrodzenia. Z pozostałymi obiektami jest gorzej. Skręcić trzeba w pierwszą drogę we wsi, na wschód i dojechać do polnej drogi, odbijającej w prawo. Przy niej (na wschód od niej), kilkaset metrów od rozwidlenia znajduje się kopiec po drewianym dworze na kopcu. Aby dojechać do pozostałości zamku, trzeba wrócić do poprzedniej szutrowej drogi i jechać nią do rozwidlenia z dróżką przechodzącą przez mały lasek. Dalej trzeba iść pieszo (rowerem można). Za laskiem skręcić w prawo i dojść aż do brzegu Pilicy, gdzie wprawne oko zauważy pozostałości zamczyska. Dla ułatwienia jest tam pole biwakowe na szlaku Pilicy, więc... łatwiej jest do kopca dopłynąć kajakiem. (2004-2012)Tekst: Tomasz Szwagrzak

Zdjęcia: Tomasz Szwagrzak
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! firma Kylos warunki licencji prawa kontakt z autorem